Date of Award

Summer 7-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Gani Halilaj

Language

Albanian

Abstract

Shëndeti ynë mendor ndikon drejtpërdrejt në mënyrën se si mendojmë, ndjejmë dhe veprojmë gjithashtu ndikon në shëndetin tonë fizik.

Për të gjithë individët, shëndeti mendor, fizik dhe social janë fillesa jetësore dhe të ndërthurura të jetës. Ndërsa kuptimi ynë për këtë marrëdhënie rritet, bëhet gjithnjë e më e qartë se shëndeti mendor është thelbësor për mirëqenien e përgjithshme të individëve, shoqërive dhe vendeve. Në të vërtetë, shëndeti mendor mund të përkufizohet si një gjendje e mirëqenies që u mundëson individëve të realizojnë aftësitë e tyre, të përballen me streset normale të jetës, të punojnë në mënyrë produktive dhe të frytshme dhe të japin një kontribut për komunitetet e tyre.

Mbështetja sociale është jashtëzakonisht e rëndësishme për ruajtjen e shëndetit të mirë fizik dhe mendor. Në përgjithësi, duket se mbështetja pozitive sociale me cilësi të lartë mund të rrisë rezistencën ndaj stresit, të ndihmojë në mbrojtjen kundër zhvillimit të psikopatologjisë së lidhur me traumën, të ulë pasojat funksionale të çrregullimeve të shkaktuara nga trauma, të tilla si çrregullimi i stresit post traumatik (PTSD), dhe të zvogëlojë sëmundshmërin mjekësore dhe vdekshmëria. Sidoqoftë, pavarësisht provave të forta që demonstrojnë efektet e dobishme të mbështetjes sociale në mirëqenien mjekësore dhe psikologjike, fusha e psikiatrisë ka kontribuar relativisht pak në zhvillimin, testimin dhe zbatimin e ndërhyrjeve efektive të bazuara në prova që synojnë rritjen e mbështetjes sociale për pacientët dhe -popullsitë e rrezikut.

Marrëdhëniet shoqërore gjithashtu mund t'i ndihmojnë njerëzit të qëndrojnë të motivuar kur përpiqen të arrijnë qëllimet e tyre. Për shembull, njerëzit të cilët përpiqen të humbin peshë ose të lënë duhanin, shpesh zbulojnë se ndihmon të lidheni me njerëz që përpiqen në mënyrë aktive për të arritur të njëjtat qëllime. Biseda me njerëzit që po kalojnë të njëjtën përvojë shpesh mund të jetë një burim mbështetjeje, ndjeshmërie dhe motivimi. Duhet të theksohet se burimi optimal i mbështetjes sociale mund të varet nga faza e zhvillimit të personit që po merr mbështetjen.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2941

Included in

Nursing Commons

Share

COinS