Date of Award

Fall 10-2014

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Law

First Advisor

Berat Aqifi

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i institutit të trashëgimnisë përcaktohët nga rëndësia që ka vetë e drejta e pronësisë në shoqërinë e sotme. Trashëgimia duke qenë një nga mënyrat kryesore të fitimit të pronësisë, tregon për rëndësinë e madhe që ajo ka në qarkullimin civil të pasurisë, midis personave të një shoqërie.

Kjo rezulton edhe nga fakti se ky institut i së drejtës civile jo vetëm është parashikuar si i tillë në Kodin Civil , por ai është rregulluar në mënyrë të hollësishme në mbi njëqind dispozita cka tregon rëndësinë e madhe që i ka kushtuar ligjëvënësi këtij instituti të së drejtës.

DOI

10.33107/ubt-etd.2014.376

Included in

Law Commons

Share

COinS