Date of Award

Winter 7-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Ajhan Bajmaku

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i këtij punimi të diplomës është projektimi i Objektit i objektit të banimit në qytetin e Ferizajt. Si fillim janë analizuar objektet banimit në këtë qytet , dhe gjatë analizave është vërejtur mungesa e objekteve ta banimit tipi vile luksoze. Aplikimi i këtyre objekteve (vilë luksoze) ka filluar kohët e fundit të përdoret edhe në Kosovë , perderisa në vendet evropiane ka qenë i zhvilluar shumë kohë më parë. Tendeca e këtij projekti është që në një objekt të jenë të perfshira të gjitha hapësirat e nevojshme për një jetesë sa më të mirë. Lokacioni që kam zgjedhur nuk është pikërisht në qendër por jo dhe larg saj. Ishte shumë i përshtatshëm për një ndërtim të tillë pasi që menjëher afër është shkolla fillore , Stadiumi, qyteti etj.

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.486

Included in

Architecture Commons

Share

COinS