Date of Award

Winter 12-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Ylber Limani

Language

Albanian

Abstract

Ky punim diplome ka për qëllim njohjen për së afërmi me fushën e auditimit, respektivisht auditimit të brendshëm (intern), duke filluar me konceptet e përgjithshme të auditimit, dhe duke përfunduar me konceptet më të ngushta që kanë të bëjnë me auditimin e brendshëm që zhvillohet në tri komunat e zgjedhura për këtë studim, respektivisht komunat: Prishtinë, Fushë-Kosovë, Preshevë dhe Bujanoc. Për më tepër, ky dokument pasqyron pjesën më të madhe të termave dhe nocioneve të përfshira në këtë fushë. Më tej, sqaron rëndësinë që ka auditimi i brendshëm për këtokomuna, si dhe efektet pozitive që mund të vijnë si rezultat i aktivizimit të kësaj fushe.

Më gjërësisht, ky punim diplome prekë fazat kryesore të një procesi të mirëfilltë të auditimit të brendshëm brenda këtyrekomunave, siç janë: definimi, planifikimi, analiza, evoluimi, testimi, raportimi, intervistimi, llojet, si dhe kriteret e auditimit të brendshëm. Në fund, do të shtjellojmë edhe rëndësinë e etikës profesionale si një nga çelësat kryesor për definimin e suksesit apo dështimit të një procesi auditor.

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.975

Included in

Business Commons

Share

COinS