Date of Award

Summer 7-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

First Advisor

Arbëresha Kastrati

Language

Albanian

Abstract

Tema të cilën e kam trajtuar në këtë punim diplome ështe projektimi i një objekti me karakter banimi individual P+1, me sistem konstruktivë skeletorë, prej shtyllave, trajeve dhe pllakave masive të betonit të armuar, ndërsa për fondim është zgjedhur themeli shiriror. Në këtë punim do të japim te dhëna mbi betonin dhe qelikun si materiale strukture formuese, karakteristikat e tyre, mënyren e pranimit të ngarkesave, dhe punën e përbashkët që e bëjnë në realizimin e elementeve në veqanti dhe strukturës në përgjithëvsi, duke i mbuluar mangesitë e njëri- tjetrit si materiale ndërtimi. Pastaj kemi shtjelluar kushtet që duhet plotësuar për të llogaritur një konstruksion betonarme, hapat që duhet ndjekur bashkë me metodat për llogaritje, gjithënjë duke respektuar standardet europiane të ndërtimit për të cilat kemi treguar cka janë, dhe për cka shërbejnë si kode ndërtimi. Kemi bërë paraqitjen e detajuar të elementeve stukturor, ku kemi folur për pllakat, llojet e tyre, ngarkesat që pranojnë ato,

hapsirat që mund të mbulojnë, mënyrat e mbështetjeve të tyre, skemat statike të tyre etj, kemi paraqitur edhe trajet, mënyrën e pranimit të forcave nga to, skemat statike, armimin e tyre, të njejtën e kemi bërë edhe për shtylla, poashtu për themele kemi treguar karakteristikat e tyre, llojet e tyre për cka materiali i formuar, për cka konstruksioni , mënyren e punimit të tyre, zgjedhjen e aplikimit të llojeve të themeleve, thellësite e fondimit etj. Të gjitha këto i kemi ilustruar edhe me figura përkatëse. Pjesa më e rëndësishme e këtij punimi është që llogaria statike e këtij objekti do të bëhet dy herë me klasa të ndryshme të betonit, C25/30 dhe C30/37. Qëllimi i këtij punimi është të tregohet ndikimi i klasës së betonit në sasi të armaturës. Në këtë punimë në menyrë të detalizuar do të bohët llogaritja e një sotele dydrejtimeshe, një trau, një shtylle dhe një themeli shiritorë ku dhe do të paraqitet armimi i secilit prej tyre.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2264

Share

COinS