Date of Award

Winter 1-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

First Advisor

Vehbi Sofiu

Language

Albanian

Abstract

Energjia e cila vjen nga burimet natyrore, si p.sh. Rrezet e diellit, era, shiu, nxehtësia gjeotermale, etj., quhet energji e rinovueshme. Energjia e rinovueshme është shumë e rëndësishme, pasi që energjia konvencionale si benzina, nafta, dhe karburantet fosile, janë të limituara. Energjia solare është burimi më i lehtë i disponueshëm i energjisë. Më e rëndësishmja është se ky lloj nuk i takon burimeve konvencionale të energjisë, për arsye se nuk krijon ndotje dhe është energji e pastër. Ndikimet e temperaturës dhe rrezatimit variojn në parametra të ndryshëm të qelizave solare. Parametra të cilët duhet matur e studiuar. Është e dobishme të kuptojmë efektin që e ka temperatura dhe rrezatimi në qelizat solare dhe në performancën e modulit, në mënyrë që të vlerësohet performanca e tyre në kushte të ndryshme. Efiçienca e modulit solar është drejtpërdrejt e lidhur me parametrin diellor dhe për këtë arsye sa herë që ndryshon parametri diellor, ndryshon edhe efiçienca e modulit solar.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2471

Share

COinS