Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Fitim Alidema

Language

Albanian

Abstract

Sëmundjet kardiovaskularejanëproblemeqënashoqërojnëçdoditëdhemarrinjetën e mijëranjerëzishnëmbarëbotën, andajekzistojnëterapiqëndihmojnëdhepërmirësojnëshëndetin e pacientëve me problemenëzemër.

Ndërterapitë e efektshmepërkëtoçrregullimejanëbetabllokatorët, preparatemedikamentozeqëndihmojnëshumënëkuadërtëçrregullimevekardiake, siçjanë: dështimet e zemrës, aritmitë, angjinapektoraledhehipertensioni.Betabllokatorëttënjohurgjithashtusiagjentëbllokues beta-adrenergjikëjanëprailaçeqëulinpresionin e gjakut, bëjnëqëzemratërrahëmëngadalëdhe me mëpakforcë, këtobarnagjithashtundihmojnënëhapjen e venavedhearterievepërtëpërmirësuarrrjedhjen e gjakut.

Unë do tëelaborojëdhetregojënëmënyrënmëtëmirëpërndikimin e këtyrebarnave, veprimet e tyrepozitivedhe negative, pranëkëtëhulumtim do tëshqyrtojënjënganjë duke pasurparasyshqëkëtoçrregullimekardiakejanënjë problem global nëditët e sotme.

Çdogjëpërnjëshëndetsamëcilësordhekualitativpërpacientin, sepseshëndetiështëgjëjaprimare.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2686

Included in

Nursing Commons

Share

COinS