Date of Award

Fall 10-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Aranit Jakupi

Language

Albanian

Abstract

Ky punim është realizuar me qëllim të zgjerimit të njohurive lidhur me rolin e infermierit në dhënien e terapisë tek pacientët pediatrik.

Objektivi specifik i kësaj teme është mënyra e administrimit të terapisë tek fëmijët, pasi që ky grup i pacientëve karakterizohet me vështërsi në marrjen e terapisë, dhe për këtë arsye është me rëndësi të dihet edhe roli i infermierit në aspektin etik ku qëllim kryesor është përmisimi i gjendjes së pacientit.

Infermieria pediatrike është një fushë e specializuar, që merret me kujdesin ndaj fëmijëve në kushte fiziologjike dhe në gjendje të sëmundjeve të ndryshme. Ajo përfshin kujdesin parandalues, promovues, trajtues dhe rehabilitues te fëmijët.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2697

Included in

Nursing Commons

Share

COinS