Date of Award

Spring 4-2013

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Bukurie Imeri-Jusufi

Language

Albanian

Abstract

Në këtë studim seminarik kemi diskutuar për Fondin Monetar Ndërkombtar që u krijua rreth viteve të 50 ajo u krijua vetëm për një që ta krijoj një kornizë të ekonomis dhe të ndihmoj vendet që janë në transicion me këshilla ekonomike dhe këshilla financiare. Është një organizatë ndërkombëtare e 188 vendeve me seli në Ëashington, D.C. . Qëllimi primar i themelimit të fondit monetarë ndërkomëtarë ka qenë që të krijohet një bashkëpunim monetarë mes vendeve, stabilitet monetar në këmbim dhe marrveshje të rregullta të këmbimit monetarë për të shpejtuar rritjen ekonomike, për të ngritur nivelin e punësimit dmth zvoglimin e nivelit të papunësisë dhe për të krijuar asistencë të përkohëshme të shteteve të varfëra për të balancuar sistemin pagesorë. Kur një vend anëtarsohet ne FMN, ai pranon ti nënshtrohet politikave të saj ekonomike dhe financiare në shqyrtimin e bashkësisë ndërkombëtare. FMN gjithashtu angazhohet për ndjekjën e politikave të favorshme për rritjen ekonomike dhe për stabilitetin e çmimeve, angazhohet për tu shmangur manipulimeve me normat e këmbimit që normat të jenë konkuruese dhe të drejta dhe për tu siguruar të dhëna rreth ekonomisë së vendeve antare. Kur një vend anëtarsohet ne FMN, ai pranon ti nënshtrohet politikave të saj ekonomike dhe financiare në shqyrtimin e bashkësisë ndërkombëtare. FMN gjithashtu angazhohet për ndjekjën e politikave të favorshme për rritjen ekonomike dhe për stabilitetin e çmimeve, angazhohet për tu shmangur manipulimeve me normat e këmbimit që normat të jenë konkuruese dhe të drejta dhe për tu siguruar të dhëna rreth ekonomisë së vendeve antare. FMN monitoron rregullishtë ekonomitë dhe ofron këshilla lidhur me politikat dhe qëllimet për të identifikuar dobësit që janë shkaktuar që të mos e çojë në paqëndrueshmëri financiare apo ekonomike. Ky proces quhet mbikqyrje. Një nga përgjegjësitë kryesore të FMN është tu japë hua vendeve me probleme në bilancin e pagesave. Kjo asistencë financiare i mundëson vendeve të rindërtojnë rezervat e tyre ndërkombëtare; të stabilizojnë valutat e tyre; të vazhdojnë të paguajnë për importet e tyre dhe të përtërijnë kushtet për rritje të mirë ekonomike. Ndryshe nga bankat, FMN nuk jep hua për projekte specifike

Asistenca teknike e FMN-së mbështet zhvillimin e resurseve produktive të vendeve anëtare duke i ndihmuar ato të menaxhojnë në mënyrë efektive politikat e tyre ekonomike dhe financiare. FMN i ndihmon këto vende të forcojnë kapacitetin e tyre me anë të burimeve njerëzore dhe insitucionale, dhe të zhvillojnë politika të sakta makroekonomike, financiare dhe strukturale.

DOI

10.33107/ubt-etd.2013.2096

Included in

Business Commons

Share

COinS