Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Arianit Jakupi

Language

Albanian

Abstract

Çështje të ndryshme etike të hasura në praktikën e përditshme të infermierisë marrin pak vëmëndje nga studiuesit, por mund të prodhojnë një mjedis pune stresues për infermierët. Ky studim cilësor u krijua për të eksploruar çështjet etike me të cilat përballen infermierët në praktikën e tyre dhe për të identifikuar boshllëqet duke përdorur kornizën e kodit etik. Studimi u krye në spitalin e Prizrenit, në repartin gjinekologjik. U zhvilluan diskutime me punonjësit dhe ekipin e punës. Analiza e diskutimeve identifikoi tre tema, përkatësisht; përgjegjësia e kompromentuar profesionale ndaj pacientit, sjellja jo-bashkëpunuese e kolegëve dhe imazhi i dobët i një infermieri/je në shoqëri. Infermierët raportuan se ata nuk ishin në gjendje të vepronin plotësisht sipas kodit për shkak të shumë kufizimeve në praktikën klinike.

Arsyet e identifikuara nga të anketuarit ishin konflikti në procedurat e pranimit në spital të pacientëve, mungesa e ilaçeve, konflikti në dhënien pëlqimit, akuzat e rrema nga pacientët, çekuilibrimi i kujdesit, kujdesi i kompromentuar infermierieror dhe mungesa e komoditeteve, pritjet e pacientit dhe barrierat kulturore. Për më tepër, ndonjëherë puna e dobët në ekip dhe ngarkesa e pabarabartë e punës të infermierit u shtuan sfidave në vendin e punës.

Me aq sa informacion kam ky është studimi i parë i këtij lloji, i cili specifikon çështjet etike në praktikën e infermierëve në repartin gjinekologjik në Spitalin e Prizrenit. Infermierët përgjithësisht ishin të vetëdijshëm për përgjegjësitë e tyre etike, por hasnin probleme në praktikimin e tyre si pasojë e shumë pengesave dhe barrierave. Gjetjet e këtij studimi nuk mund të përgjithësohen për të gjithë ekipet e punës dhe për të gjithë repartet apo spitalet në Kosovë, por të dhënat e mbledhura japin sugjerime dhe shpjegime për vështirësitë me të cilat përballen shumë infermierë në vendin tonë gjatë punës së tyre të përditshme.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2842

Included in

Nursing Commons

Share

COinS