Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Mechatronics, System Engineering and Robotics

First Advisor

Ines Bula

Language

Albanian

Abstract

Aplikimi i mikrokontrollerëve në ditët e sotme ka perfshi një gamë të gjerë të teknologjis.Në fakt të gjitha industrit teknologjike e sidomos dega e Mekatronikës perdor mikrokontrollerët elektronikë si dhe komponentët e tyre përcjellëse,për të kontrolluar,matur,automatizuar procese të ndryshme të shum sistemeve në Mekatronikë.Qëllimi i ketij studime ka për qëllim dhënjës së një pasqyre se qfar janë dhe se si dhe ku përdoren mikrokontrollerët.Do të tregohet me ilustrime dhe shembuj adekuat puna e mikrokontrollereve e në veqanti ajo e Arduinos.Paraqiten llojet e mikrokotrolluesëve Arduino.Pastaj shembuj të projekteve të relizuara gjat punës praktike në kabinetin e mekatronikës në UBT.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2766

Share

COinS