Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Integrated Design

First Advisor

Ariana Gjoni

Language

Albanian

Abstract

Futurizmi është një lëvizje artistike që filloi në fillim të viteve 1900. Në këtë kohë futurizmi është një nga konceptet më të ndikuara dhe në trend. Kjo lëvizje ndikon në jetën moderne me reflektimet e saj në arkitekturë e modë duke ndryshuar shumë fusha si në letërsi, arte pamore dhe dizajn. Ky koncept që ne shpesh e hasim në epokën tonë është një nga elementet më të domosdoshëm në jetën tonë. Marrëdhënia më logjike është se moda dhe arkitektura sigurojnë një strehë për njerëzit në dimenzione të ndryshme shoqërore.Të dy fushat kalojnë nëpër disa epoka ku dizajni kalon nga kompleksiteti në modernizëm dhe në thjeshtësinë e dizajnit. Në anën tjetër, ka shumë ngjashmëri në karakteristikat e materialeve edhe pse të dy fushat përdorin plotësisht marciale të ndryshme në shkallë të ndryshme. Shumë arkitektë frymëzohen nga një veshje për të dizajnuar një ndërtesë dhe është e njëjta gjë në anën tjetër. Arkitektura dhe moda janë të pavarura nga njëra-tjetra, arkitektura merret me mjedisin e ndërtuar ndërsa moda me veshjet e që është një mënyrë e fortë për të shprehur kulturën dhe identitetin e dikujt.

Moda futuriste ripërcaktoi qëllimin e modës . Shpejtësia, lëvizja dhe dinamizmi ishin elementet thelbësorë të kësaj kulture. Një kulturë e mbizotëruar nga të rinjtë e cila gjeneroi stile që theksonin origjinalitetin dhe barazinë. Sidoqoftë, deri në vitet 1960, dizajnerët eksperimentuan me tekstilet dhe teknologjitë e reja për të krijuar modën futuriste, të epokës hapësinore. Ky hulumtim do të krijoj mënyra të reja për këtë metodë në dizajn.

Futuristët nuk parashikuan rroba që do të zgjasnin me vite, moda ideale futuriste do të ishte kalimtare. Kjo vjetërsi e integruar do të kërkonte krijimtari të vazhdueshme nga ana e dizajnerit, do të ofronte risi për përdoruesin dhe do të ndihmonte për të stimuluar ekonominë italiane. Është e rëndësishme të theksohet, se edhe moda futuriste rregullisht merr frymëzim nga dizajnet e kaluara. Kështu, moda futuristike është shpesh një përzierje e së ardhmes dhe së kaluarës e cila përdor teknologji inovative ose krijuese.

Një studim i lidhjes midis modës dhe arkitekturës do të tregojë ndërveprimin hapësinorë ndërmjet trupit dhe pëlhurës, rikthimin dhe avancimin e veshjeve moderne futuristike, në këtë mënyrë do të nxirren një numër pikash që lidhin modën dhe arkitekturën së bashku në këtë epokë post moderne. Kështu që ky studim hulumton nëse këto dy fusha kanë ndonjë efekt të tillë mbi njëri-tjetrin, pra si pasqyrohen këto efekte në fund.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2833

Share

COinS