Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Law

First Advisor

Albulena Ukimeraj

Language

Albanian

Abstract

Edhe pse delikuenca e të miturve ka ekzistuar që në kohët e hershme, mirëpo shkurt thënë nuk i është përkushtuar rëndësia aq e madhe. Në periudhën e fundit ky lloj kriminaliteti i të miturve sa vjen dhe rritet sidomos me zhvillimin e teknologjisë, ku në karakterin e fëmijëve dhe reagimin e tyre ndikojnë dhe kushtet e shumta që i posedojnë të miturit ditët e sodit dhe nga këta rrethana e faktorë është e dhimbshme të ndëgjohet shpesh herë që protagonist janë të miturit. Zbrazëtira të cilat do të mundohem që t’i plotësoj me anë të këtij punimi hulumtues - shkencor. Gjithsesi kjo kërkon një punë shumë më adekuate. Kur një shtet do të posedoj një sistem qeverisës më adekuat, një ekonomi më të zhvilluar atëherë do të ketë ulje të shkallës së varfërisë dhe një kohësishtë do të kishim zvogëlim të delikuentëve të mitur që për mjerim si pasojë e këtyre shkaqeve të shumta plaçkisin pasuritë e huaja të paktën për të siguruar ekzistencën minimale për jetesë, sidomos atëherë kur bëhet fjalë për të mitur jetimë e pa përkujdesje prindërore.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2796

Included in

Law Commons

Share

COinS