Date of Award

Spring 6-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Edmond Jajaga

Language

Albanian

Abstract

Procesi i inspektimit luan një rolë shumë të rëndësishëm në zhvillimin dhe përparimin e vendit. Në Kosovë si në çdo vend tjetër secila ministri ka të krijuar inspektoratet për të siguruar mbarëvajtjen e punës së subjekteve në bazë të ligjeve dhe rregullave të përcaktuara. Sistemi i inspektimeve në Kosovë është duke u ballafaquar me shumë parregullsi, manipulime në realizimin e inspektimit të subjekteve. Çështja kryesore e këtij studimi është gjetja e një zgjidhje më digjitalizimin e procesit të inspektimit për të zvogëluar në nivel shumë të ulët keqpërdorimet gjatë inspektimeve që realizohen. Për të gjetur një zgjidhje të digjitalizimit të procesit të inspektimit në tërë Kosovën , së pari është studiuar gjendja aktuale e inspektimeve në vend në bazë të hulumtimeve të publikuara, gjithashtu janë studiuar ligjet dhe rregulloret që e definojnë tërë procesin e inspektimeve për çdo inspektorat të krijuar në mënyrë të veçantë. Në kuadër të këtij studimi është arritur në një dizajnë i sistemit e-Inspektimi.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2911

Share

COinS