Title

“Hotel"

Date of Award

Summer 7-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Mimoza Sylejmani

Language

Albanian

Abstract

Tema e këtij punimi të diplomës mbështetet në krijimin e një hapësire të mirëfilltë turistike në Grykën e Deçanit, duke synuar shtimin e vlerave të kësaj zone.

Meqë ndërtime të tilla mungojnë në këtë hapësirë me potencial të madh,trajtimi I kësaj teme ka qenë sa sfidues aq edhe interesant, por mbi të gjitha shumë I nevojshëm.

Në kuadër të projektit përfshihet një hotel me asetet e nevojshme për të siguruar pushim dhe rekreim, e cila mundëson që bukuritë malore të përjetohen direkt nga “zemra” e tij.

Projekti është dizajnuar në atë mënyrë që të ketë sa më pak ndërhyrje në natyrë, për të evituar dëmtimin dëmtimin e saj apo humbjet e mundshme natyrore(florën dhe) si dhe shumë ekologjik, me materiale materiale natyrore dhe shtim të paneleve solare, për të reduktuar përdorimin e eneërgjisë energjisë elektrike dhe për të mundësuar “pavarësimin” e hotelit nga çfardo lloj burimi jo natyror të energjisë.

Gjithashtu,hoteli është projektuar jashtë zonave të mbrojtura të bjeshkëve të Deçanit, duke ndikuar kështu edhe më shumë në mbrojtje të natyrës.

Ky dizajn do t’u shërbej njerëzve duke u siguruar atyre pushim dhe rekreim në një hapësirë sat ë bukur aq edhe të shëndetshme

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2964

Included in

Architecture Commons

Share

COinS