Title

FTTH

Date of Award

Fall 9-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Jakup Ratkoceri

Language

Albanian

Abstract

Rrjetet fibra për në shtepi (FTTH) i përkasin familjes së sistemeve të transmetimit FTT-x brenda botës së telekomunikacionit. Këto rrjete, të cilat konsiderohen broadband, kanë aftësinë për të transportuar sasi të mëdha të të dhënave dhe informacioneve me ritme shumë të larta të bitit. Teknologjia FTTH përfshin futjen e fibrave optike në rrjetin global, si operatori i rrjetit kryesor si linja e fundit e teknologjis. Rrjetet FTTH për kominikimin e dy pajisve ndermjet tyre perdor driten dhe si medium për transmetim të sinjalve përdor fibrin optikë, ku shpejtsia e transmetimin të të dhënave është Gigabitshte. Fibri optik ka shumë avantazhe ka gjërsi brezi shumë të lart, është i leht në shpërndarje për përdoruesit, nuk ndikohet nga fushat elektromagnetike, dhe siguria është shumë e lartë.

Ekzistojnë dy rrjete që përcaktojnë rrjetet e hyrjes optike të cilat mbledhin të dhëna nga përdoruesit dhe zyrat qendrore: rrjetet Aktive dhe Pasive. Kryesisht FTTH përdorin rrjetin PON shkakë nuk ka nevoj për pajise më energji elektrike, në familjen e PON teknlologjit GPON dhe XGPON janë rrjetet 10 Gigabitshe të cilat ofrojn këtë kapacitet të gjërësis së brezit për qdo përdorues të kyqur në këtë rrjet.

Ky punim diskuton arkitekrurat, avantazhet, kapacitetin, strukturat, cilesit, sigurin e rrjetit fibra për në shtepi. Llojet dhe teknologjit e pajisve qe mundesojn këtë gjërsi brezi përmes dritës dhe fibrit si mediun.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2948

Share

COinS