Date of Award

Summer 7-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Political Science

First Advisor

Ilir Zylfiu

Language

Albanian

Abstract

Parimi i vetëvendosjes ka qenë dhe ka mbetur parim fundamental në të drejtën ndërkombëtare dhe njëkohësisht parim bazë i të drejtave të njeriut. Si parim, ka kaluar nëpër evolucion zhvillimorë në etapa të ndryshme të historisë për të ardhur tek një moment kyç i zhvillimit të tij. Parimi i vetëvendosjes si një parim dhe koncept politik dhe si një e drejtë shfaqet fuqishëm me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore. Në aspektin praktik vetëvendosja është përdorur si mjet legjitimues për përpjekjet e entiteteve të ndryshme për arritjen e lirisë dhe pavarësisë. Shumica e konflikteve të përgjakshme gjithandej botës kanë ndodhur si pasojë e mohimit të vetëvendosjes dhe si pasojë e angazhimit për materializimin e saj. Të gjith shtetet janë të krijuara brenda territorit të tyre,ata gjenden në pushtetin e një sovrani,i cili meret me problematikën e brendëshme të këtij shteti. Një moment tjetër i vecantë nga ky është kur shtetet dalin në arenën ndërkombëtare,këtu ata bashkëveprojnë me njëri tjetri.Por problemi qëndron se ndërmjet tyre nuk ka nje sovran,që ti udhëheqi e që të krijoj rregulla ndërmjet tyre. I tillë është edhe rasi i Kosovës e cila kaloni nëpër shum gjykata për te drejtetn e vetvendosjes dhe njohjes së vendimarrjes.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.266

Share

COinS