Date of Award

Winter 12-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Fitim Alidema

Language

Albanian

Abstract

Shëndeti i çdo pacienti ёshtё gjëja primare që çdo infermier duhet ta ketë parasysh dhe tё tregojë njё kujdes tё veçantë. Njohuritëdhe parimet të cilat janë mësuar dhe fituar gjatë viteve të studimeve na ndihmojnë në trajtimin sa më efikas të pacientit. Theks dhe kujdes të veqantë i duhet kushtuar aplikimit te barnave, process ky qe ndikon ne trajtimin shendetsorë të pacientit dhe në identifikimin e shkaktarit te semundjes gjegjesisht infeksionit dhe në këte mënyre testimin e ndjeshmerisë së tij në antibiotikun e zgjedhur. Perdorimi i antibiotikeve gjithmone e me shumë po shkon duke u rritur dhe numri i pacienteve që trajtohen, paraprakisht marrin antibiotikë, pa një aspekt klinik dhe laboratorik per të vërtetuar se antibiotiku eshte dhenë në menyre të drejtë. Trajtimi meantibiotikë ne disa raste behet edhe per semundje virale duke krijuar keshtu problem shëndetesore serioze. Puna e profesionistit shëndetsorë është që të ndikoj në reduktimin e kësaj dukurie dhe ne minimizimin e perdorimit te antibiotikut në menyrë jo të rregullt.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.82

Included in

Nursing Commons

Share

COinS