Date of Award

Fall 11-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Naim Preniqi

Language

Albanian

Abstract

Kjo tezë e masterit diskuton çështjet e sigurisë dhe privatësisë të sektorit bankar që përdorin shërbime të bazuara në cloud, si dhe përshkruan implikimet e tij në sigurinë privatësinë e të dhënave personale, dhe implikimet në konfidencialitetin e bizneseve, ndërmarrjeve apo entitete të ndryshme. Me anë të këtij hulumtimi gjejmë se shpërndarja (sharing) e informacionit për disa informacione ose edhe për disa përdorues mund të jetë e kufizuar në disa mënyra ose dhe mund të ndikojë në statutin ose mbrojtjen e informacionit të përbashkët, dhe bankat kanë qenë tradicionalisht një industri konservatore në lidhje me adoptimin e teknologjive më të reja për shkak të ndjeshmërisë së biznesit

Kushtet e shërbimeve të CSP (Cloud Service Provider), politikat e privatësisë dhe vendndodhja fizike ndikojnë ndjeshëm në interesat e privatësisë dhe konfidencialitetit të përdoruesit, dhe kjo tregon se informacionet që i përdorim me cloud shërbime mund të jenë më të rrezikuara sa i përket privatësisë dhe konfidencialitetit se sa informacionet e ruajtura brenda shërbimeve të kompanive në mënyrën tradicionale të TI-së.

Sasi e madhe e shërbimeve përmes Cloud-it është duke u përdorur në teknologjinë informative, dhe është duke u përdorur e shpërndarë në mënyra të ndryshme(p.sh. cloud private, publike, të brendshme, të jashtme etj), dhe jo të gjitha këto lloje apo forma të shërbimeve përbëjnë të njëjtat rreziqe për sigurinë privatësinë apo konfidencialitetin, dhe shumë ekspertë të fushës besojnë se të gjitha aktivitetet që ndodhen sot tërësisht duke u përdorur në sisteme lokale dhe të kontrolluara në nivel lokal, në një të ardhme të afërt do të zhvendosen në shërbimet e cloud.

Kufijtë definues të cloud-it janë mjaftë të debatuar sot. Për qëllime aktuale, cloud përfshinë ndarjen (sharing) ose ruajtjen nga përdoruesit e tyre të informacionit me serverët e largët të zotuara ose të operuara nga dikush tjetër, dhe të qasen në to përmes internetit apo ndonjë formë tjetër. Shërbimet e cloud-it ekzistojnë dhe ofrohen në shumë variacione duke përfshirë: faqe për ruajtje të të dhënave (data storage sites), faqe për shërbime te video-ve (video sites), faqe për përgatitje të taksave (tax preparation sites), faqe për të dhënat personale mbi shëndetin (personal health record sites), faqe për shërbime të fotografive (photography sites), rrjeteve sociale (social networking sites), dhe shumë e shumë forma të tjera.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.1707

Share

COinS