Date of Award

Spring 5-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Electrical Engineering

First Advisor

Nexhmi Krasniqi

Language

Albanian

Abstract

Një ndër faktorët kryesorë të zhvillimit ekonomik të një vendi dhe ngritjes së mirëqenies së shoqërisë padyshim se është siguria e furnizimit me energji. Furnizimi me energji elektrike në Kosovë mbështetet pothuajse plotësisht në energjinë e prodhuar nga termocentralet (97%), përkatësisht Kosova për përmbushjen e nevojave të veta energjetike mbështetet ekskluzivisht në linjit, e kjo falë rezervave enorme që disponon vendi ynë.

Megjithatë rezultatet e këtij sektori lënë për të dëshiruar, gjë e cila ndërlidhet me ekonominë e varfër të vendit. Sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm, cilësor, të sigurtë dhe të pandërprerë me energji elektrike është një prej kushteve kryesore për zhvillimin e një vendi. Ky problem është bërë një problem akut në Kosovë dhe kërkon një zgjidhje urgjente, ndonëse është mjaft e kushtueshme për vetë natyrën e investimeve të nevojshme. Megjithëse shikuar nga pikëpamja e bilancit vjetor të prodhimit dhe konsumit të energjisë elektrike Kosova nuk qëndron më keq se vendet e rajonit, por përballet me probleme të mëdha sa i përket sigurimit të kapaciteteve të nevojshme për mbulimin e ‘pikut’ sidomos në sezonën dimërore dhe plotësimin e nevojave për kapacitete rregulluese të sistemit elektroenergjetik.

Problem kryesor që e has Kosova gjatë sezonës dimërorë është ngrohja me energji elektrike. Në këtë punim do të mundësohet njohja më e mirë e sistemeve termike për ngrohje duke shfrytëzuat energji diellore dhe se si bëhet instalimi i një sistemi termik çfarë duhet të kemi parasysh.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2916

Included in

Engineering Commons

Share

COinS