UBT aims to offer higher education, professional and life long learning study programs that are competitive in South-East Europe. The institution is considered to be a leader in its educational offer in Kosovo both in terms of quality and degree of innovation.

The institution offers about 28 study programs at bachelor and master level. UBT employs around 500 teaching, research and administrative staff from Kosovo, Europe and wider. The learning environment at the institution is designed to support both theoretical instruction and professional practice.

Programs are delivered in five different campus/regions including Prishtina, UBT Lipjan Innovation Campus, Ferizaj, Prizren, Gjilan and Peja. UBT Innovation Campus is a member of Global Association of Innovation Parks and hosts around 40 different labs and one of the largest libraries in South-East Europe.

UBT Alumni have one of the highest employability in Kosovo labour market. About 95% of our graduates find employment within the first year of graduation in private, public and non-governmental sector.

Follow

Theses/Dissertations from 2012

PDF

FOUR WHEEL ROBOT WITH ROBOTIC ARM AND INTELEGENT SYSTEM, Veprim Mustafa

PDF

KALIMI PREJ SISTEMIT GSM NË GPRS, Muharrem Muzaqi

PDF

DISTRIBUTION CHANNELS MANAGEMENT IN BANKING SECTOR Global Trend and Strategies, Merita Gjyshinca Peja

PDF

3G 3rd GENERATION OF MOBILE TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY, Arben Pllana

PDF

IMPLEMENTIMI I STANDARDEVE TË SQL-IT NGA ORACLE DHE MS SQL SERVER, Besart Pllana

PDF

APLIKIMI I TREGUESVE STATISTIKOR NË STATISTIKAT E SEKTORIT REAL - INDEKSET, Njomza Prestreshi

PDF

NDËRLIDHJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE ME MENAXHIMIN E BURIMEVE NJERËZORE [Sistemi Informativ i Burimeve Njerëzore “SIBNJ”], Hana Qerimi

PDF

Procesi i privatizimit në Kosovë : Përparsit dhe të Metat, Kastriot Ramabaja

PDF

Identifikimi, pozicionimi dhe menaxhimi i talentit në Organizatë, Abide Ramadani

PDF

MENAXHIMI I PROCESIT TË PRODHIMIT NË FABRIKËN XELLA KOSOVA L.L.C, Granit Ramadani

PDF

PRINCIPET FUNDAMENTALE TË PROJEKTIMIT TË RRJETAVE KOMPJUTERIKE PËR FSK, Naser Ramadani

PDF

MOTIVIMI I PUNËTORËVE, Miranda Ramnabaja

PDF

Banka Qëndrore Politikat Monetare dhe Kreditore, Iliriane Rudi

PDF

PËRDORIMI I PRAKTIKAVE TË PROKURIMIT ELEKTRONIK NË EVROPËN JUGLINDORE PËR KOSOVËN, Naxhie Sadiku

PDF

SFIDAT DHE NDIKIMI I PAPUNËSISË NË RAPORT ME RRITJEN E POPULLSISË, Flamur Sadriu

PDF

GJENERIMI I VARGJEVE TË RASTIT ME SHPËRNDARJE TË NJËTRAJTSHME, Blerim Sekiraqa

PDF

MATJA TEKNIKE E ENERGJISË ELEKTRIKE (NJEHSORET DIGJITAL ), Bujar N. Sekiraqa

PDF

MENAXHIMI I SHËRBIMEVE BANKARE ME RAST ANALIZE-, Albiona Selimaj

PDF

Ambienti i të bërit biznes në Kosovë, Ismail Shabani

PDF

MËSIMI ELEKTRONIK NË SISTEMIN ARSIMORË NË KOSOVË NË TË GJITHA NIVELET, Besim Shala

PDF

HEALTH CARE MANAGEMENT, Antigona Shuperka

PDF

SHËRBIMET CENTREXE DHE APLIKIMI I TYRE NË KOSOVË, Esad Simnica

PDF

CIKLI JETËSOR I PRODUKTIT, INOVACIONET DHE RRITJA EKONOMIKE, Qëndresa Sopaj

PDF

SISTEMET E KOMUNIKIMIT MOBIL 4G, Kreshnik Spahiu

PDF

Politika e Falimentimit, Shefki Svarqa

PDF

HUMBJET E SINJALIT NË KABLLIN OPTIK , TEKNOLOGJIA WDM DHE DWDM NË RRJETAT OPTIKE BACKBONE, Arben Sylejmani

PDF

INVESTIMET NË SEKTORIN E ENERGJISË DHE PRIVATIZIMI I KËTIJ SEKTORIT, Besnik Sylejmani

PDF

RECRUITMENT PROCEDURES, Fjolla Uka

PDF

Urban Regulatory Planning The RESIDENCE Neighborhood, Ferizaj, Kosovo, Ideal Vejsa

PDF

DISTANCE VECTOR ROUTING PROTOCOLS VS LINK STATE, Fidan Vërbovci

PDF

Implementing Virtual Privat Network in Small to Medium Sized Enterprises, Fatos Xhemajli

Theses/Dissertations from 2011

PDF

VILLA, Iliriana Bajraktari

PDF

OBJEKT BANIMI INDIVIDUAL, Arafat Basha

PDF

SWOT Analysis of the wind energy project of company ANTIKA, Bersant Beka

PDF

Proces Antaresimi i Turqise ne Bashkimin Evropian, Krenare Bektashi

PDF

Roli i SHBA-ve në sigurinë globale, Ardian Berisha

PDF

Realizimi i Regjistrimit Civil me Sistem Elektronik, Mimozë Blakaj

PDF

Fshati Turistik (Touristic village), Ardora Bucko

PDF

Role of marketing plan for a business in Kosova, Alban Bujupi

PDF

The strategies for product life cycle extension, Alban Bunjaku

PDF

KRIJIMTARIA ARKITEKTONIKE NDËRKOMBËTARE NË RELACION ME PRERJEN E ARTË, Blertë Bytyçi

PDF

MIX-USED BUILDING, Hasan Canolli

PDF

OBJEKT ADMINISTRATIV-BANKË, Atdhe Desku

PDF

Roli i Rekrutimit dhe seleksinomit të burimeve njerëzore, Fetije Durguti

PDF

Rëndësia e trajnimit të punëtorëve në administratat publike në Kosovë, Florije Gagica

PDF

DESIGN AND CONSTRUCTION OF AN INFORMATION AND SOUVENIR CORNER, Adea Gashi

PDF

Organizatat Ndërkombëtare dhe roli i tyre ne shtet ndërtimin e Kosovës, Diana Gashi

PDF

OBJEKT KULTUROR “TEATЁR”, Afërdita Gjinolli

PDF

Si motivohen punëtorët në ndërmarrjet private në Kosovë, Arta Hajdini

PDF

PROBLEMS CUSTOMER SATISFACTION IN KOSOVA, Mimoza Haliti

PDF

Sales Process of international products in Kosova Case Study: Rainbow product, Adem Hamza

PDF

OBJEKT KULTUROR “TEATЁR”, Fjolla Hasani

PDF

Zhvillimi i teorisë në periudhat e zhvillimeve arkitektonike ( rast studimi: Falling Water House ), Rafet Hyseni

PDF

Modern Public Library, Erëlehta Ismaili

PDF

Planning of Komtel Project Engineering Head Quarters, Kushtrim Ismajli

PDF

THE CHALLENGES OF URBAN DEVELOPMENT Case Study – PRIZREN, Besa Jagxhiu

PDF

Ndikimi i Korrupsionit në Rritjen Ekonomike, Miranda Kabashi

PDF

Diplomacia Shqiptare pas Luftës së Dytë Botërore deri më sot, Gresë Kelmendi

PDF

SUSTAINABLE RENOVATION OF PUBLIC BUILDINGS IN KOSOVA - Case study: Kindergarten “Fatosat”, Sadije Kelmendi

PDF

Advances in Software Engineering, Alban Krasniqi

PDF

” Të mirat publike dhe administrimi efiçient i tyre ” (Rasti i Kosovës), Avni Krasniqi

PDF

Politika e Jashtme dhe Diplomaci, Korab Krasniqi

PDF

MISIONET DIPLOMATIKE DHE KOSOVA, Makfire Kryeziu

PDF

SECURITY IN INTRANET AND VPN, Sami Kryeziu

PDF

Planifikimi i potencialeve njerëzore, Ermira Kurti

PDF

Institucionet financiare dhe ndikimi në ekonominë globale, Samire Kurtishi

PDF

TATIMI NË FITIM DHE NDIKIMI I TIJ NË BIZNESE, Luljeta Mati

PDF

PRISHTINA’S NEW IDENTITY, Dardan Metushi

PDF

Public Buildings - Cultural Centre, Leart Mullaademi

PDF

KOSOVA DHE BASHKIMI EVROPIAN, Armend Peqani

PDF

Modelimi i kërcënimeve sipas teknikës Microsoft Threat Modeling, Naim Preniqi

PDF

MUSEUM OF ART, Uran Ramadani

PDF

IMPACT OF CONTRAT CONDITIONS ON CONSTRUCTION PROJECTS, Vlora Rexhepi

PDF

OBJEKT AFARISTOBANESOR, Shaban Rrahmani

PDF

HOTEL PRISHTINA, Faton Spahiu

PDF

MARRËVESHJA E OHRIT DHE IMPLEMENTIMI I SAJ, Luljeta Sulejmani

PDF

Varfëria shumëdimensionale në Kosovë dhe kohezioni i brishtë social, Qendresa Sylejmani

PDF

Identifikimi i faktorëve që ndikojnë në kënaqshmërinë e klientëve me bankën, Burbuqe Xheladini

PDF

Trajnimi si process ne menaxhimin e burimeve njerëzore, Blerta Zeka

PDF

Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqerore në Kosovë, Jeton Zena

PDF

Efekti i Implementimit të Menaxhimit të Marrdhënies me Klient në Industrinë e Hotelit në Prishtinë, Nita Zeqiri

Theses/Dissertations from 2010

PDF

Staff Impact on Customer Satisfaction, Besiana Behluli

PDF

Dallimet ndërmejtë IFRS dhe US GAAP, Amir Berisha

PDF

NDIKIMI I VLERËSIMIT TË PЁRFORMANCËS SË PERSONELIT, Irfan Berisha

PDF

Lufta dhe Intervenimi i Nato-s në Kosovë, Edona Bislimi

PDF

Pasqyrat Financiare, Naim Cakolli

PDF

Menaxhimi i Projekteve Investive, Gent Çeku

PDF

Windows XP Embedded Operating System Design, Bashkim Çerkini

PDF

The Architect’s Role in European Building Tradition, Albulena Dashaj

PDF

Zbatimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ndikimi i saj nga Pakoja e Ahtisaar-it, Valbona Dërmaku

PDF

Diplomacia, Shërbimet Diplomatike dhe Konsullore, Leon Duhanaj

PDF

Inflacioni, Granit Fetoshi

PDF

Konflikti Anglo-Shqiptarë me Rastin e Kanali të Korfuzit, Nurije Gashi

PDF

Shteti si subjekt i së drejtës ndërkombëtare dhe Republika e Kosovës, Rexhep Gashi

PDF

OBJEKT ADMINISTRATIV(POSTЁ), Erden Halili

PDF

Recruiting employees in Private and Public Organizations, Vlera Halili

PDF

OBJEKT ADMINISTRATIV(POSTЁ), Njomza Havolli

PDF

Energy Efficiency in the buildings of Kosovo, Maljetë Hoxha

PDF

Ndikimi i implementimit të CEFTA-s në bizneset kosovare, Sara Ibrahimi

PDF

ISLAMIC ARCHITECTURE OF MOSQUES IN THE TOWN OF VUSHTRRI AND ITS SURROUNDING, Sami Isufi