UBT aims to offer higher education, professional and life long learning study programs that are competitive in South-East Europe. The institution is considered to be a leader in its educational offer in Kosovo both in terms of quality and degree of innovation.

The institution offers about 28 study programs at bachelor and master level. UBT employs around 500 teaching, research and administrative staff from Kosovo, Europe and wider. The learning environment at the institution is designed to support both theoretical instruction and professional practice.

Programs are delivered in five different campus/regions including Prishtina, UBT Lipjan Innovation Campus, Ferizaj, Prizren, Gjilan and Peja. UBT Innovation Campus is a member of Global Association of Innovation Parks and hosts around 40 different labs and one of the largest libraries in South-East Europe.

UBT Alumni have one of the highest employability in Kosovo labour market. About 95% of our graduates find employment within the first year of graduation in private, public and non-governmental sector.

Follow

Theses/Dissertations from 2016

PDF

VILË FAMILJARE, Elmedina Qajani

PDF

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE TE BANIMIT (VILË LUKSOZE), Denis Qerimi

PDF

Moteli dhe kompleksi i ndërtesave përcjellëse, Valton Qerimi

PDF

ANALIZA E PROJEKTIT TE KANALIZIMI FEKAL FSH. MIRENË LIPJAN PROJEKTIMI DHE VESHTËRSITË GJATË ZBATIMIT, Milaim Qeriqi

PDF

MEKANIZMAT E SIGURIS NË VOIP DHE EFEKTI I TYRE, Bajram Quka

PDF

NDERTESË UNIVERSITARE-UNIVERSITET PER NIVELIN MASTER, Mirela Qupevaj

PDF

NDIKIMI NË RRITJE I INTERNETIT NDAJ TELEVIZIONIT: RASTI I KOSOVËS, Anisa Rada

PDF

VILLË EKOLOGJIKE PËR PUSHIM, Diellza Ramadani

PDF

ADSMERGE – CROSS MEDIA ADVERTISING PLATFORM, Edison Rama

PDF

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE NË KOSOVË, Egzon Rama

PDF

RISQET BANKARE DHE KRIZA FINANCIARE, Vlora Rexhaj - Belallari

PDF

PROJEKTIMI I NDËRTESËS SHOQËRORE-SHKOLLË FILLORE, Abetare Rexhepi

PDF

BANIM INDIVIDUAL-VILLË, Egzona Rexhepi

PDF

Ndërtesa Shoqërore - Shkollë Fillore, Fehri Rexhepi

PDF

Analizimi dhe zhvillimi i Modulit të orarit në Wordpress, Gëzim Rexhepi

PDF

KAPITALI I BANKAVE AFARISTE, Saranda Roka

PDF

Menaxhimi dhe Implementimi i Web Shërbimeve, Leart Rudi

PDF

APLIKIMI I DECISION TREE NË KOMPANITË E SIGURIMEVE, Shpend Sadiku

PDF

NDIKIMI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE NË MENAXHIMIN EFEKTIV TË BURIMEVE NJERËZORE, Dafina Sejdiji

PDF

OBJEKT INDUSTRIAL - GARAZHË PARKIMI, Tirana Selimi

PDF

HOTEL TRANZITOR, Mergim Shabani

PDF

ROLI I MARKETINGUT NË KONSUM, Kosovare Shala

PDF

ORGANIZIMI I ADMINISTRATËS NË SHËRBIMET LOKALE, Naim Shamolli

PDF

BANIMI INDIVIDUAL – VILLË & SHTËPI E VERËS, Adrian Sharku

PDF

BANIM KOLEKTIV (B+P+6), Elitë Sherifi

PDF

Analizimi dhe zhvillimi i Sistemit për Menaxhimin e Konferencave, Muhamet Sherifi

PDF

INTEGRIMET EVROPIANE NË FUNKSION TË PROCESEVE ZHVILLIMORE(ME THEKS TË VECANTË NE BUJQËSI), Gëzim Sllamniku

PDF

FINANCIMI I KORPORATAVE NË KOSOVË, Marigona Sopa

PDF

Advanced responsive Forms and Menus in Web Development Extending HTML 5, CSS3, JavaScript, Adhurim Sulejmani

PDF

KRIJIMI I IDENTITETIT TË KOMPANISË NË TREG PËRMES MARKËS, Benita Syla

PDF

MSA DHE AMBIENTI BIZNESOR NË KOSOVË: ME THEKS TË VEÇANTË NË TREGTINË E JASHTME DHE INVESTIMET E HUAJA DIREKTE, Mirjeta Syla

PDF

PROJEKTIMI I SHKOLLËS FILLORE, Yll Syla

PDF

PROJEKTIMI I OBJEKTIT SHUMËBANESORË (Banim+Afarizëm), Altin Sylka

PDF

MARKETINGU I RRJETEVE SOCIALE NË BIZNESET E VOGLA DHE TË MESME, Dardan Tafarshiku

PDF

FORMIMI I SHTETIT TË KOSOVËS DHE KONSTITUIMI I SAJË, Visar Tasholli

PDF

TRANSFORMIMI I GAZETARISË SË SHKRUAR NË GAZETARINË ONLINE, Besart Troshupa

PDF

NDIKIMI I NJOHURIVE DHE SHKATHTËSIVE TË SHITJËS NË PRODUKTIVITETIN E NVM-ve, Blerta Troshupa

PDF

STANDARDET E AUDITIMIT TË BRENDSHËM, Bardhyl Veliu

PDF

NDIKIMI I MARKETINGUT ONLINE NË BRENDE, Shpend Visoka

PDF

BIBLIOTEKË E QYTETIT, Doruntina Xhemaili

PDF

CILAT KARAKTERISTIKA NDIKOJNË NË KRIJIMIN E LOJALITETIT KONSUMATOR?, Jonida Xhema

PDF

Test Driven Development with Ruby on Rails, Argjend Xhigoli

PDF

PROCEDURA E RREGULLT E VENDIMMARRJES NË BASHKIMIN EVROPIAN SIPAS TRAKTATIT TË LISBONËS, Fjona Ymeri

PDF

SHKOLLË FILLORE, Ajlin Zaimi

PDF

ÇERDHE, Nora Zejnullahu

PDF

MOTIVET DHE TRENDET E INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE – IHD NË KOSOVË, Premtim Zejnullahu

PDF

PROJEKTIMI I GALERISË SË ARTIT MODERN, Umberto Zeqiri

PDF

INOVACIONI DHE SFIDAT E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME, Shpend Zhuja

PDF

OBJEKT ADMINISTRATIV – M.I.M Golesh (minjera dhe industria e magnesit Golesh), Gentian Zogaj

PDF

RESTAURIMI I LINJËS HEKURUDHORE FUSHË KOSOVË - PEJË, Granit D. Zogejani

Theses/Dissertations from 2015

PDF

Rikonstruim i shtëpisë në rend, Arta Abdyli

PDF

IMPLEMENTIMI I KONTROLLERAVE ANALOG (PID), Driton Abdyli

PDF

AUDITIMI NË SISTEMIN BANKAR, Blerta Agushi

PDF

SIGURIA E RRJETAVE KOMPJUTERIKE, Blinera Ahmeti

PDF

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE TË TRANSPORTIT NË RRJETAT TELEKOMUNIKUESE DUKE KALUAR NË RAN-IN E BAZUAR NË IP, Meriton Ahmeti

PDF

PROJEKTIMI I NDËRTESAVE TË BANIMIT INDIVIDUAL - VILA, Erjon Ajazi

PDF

Zhvillimi i Konkurencës në Bashkimin Evropian Në shqyrtime Gjygjsore, Liridon Ajeti

PDF

NDIKIMI I GLOBALIZIMIT NË SHTETET NË TRANZICION, Hekuran Alija

PDF

NDËRTESAT E BANIMIT DHE AFARISTE, Festina Avdija

PDF

TREGJET FINANCIARE, PJESËMARRËSIT DHE INSTRUMENTET FINANCIARE, Shukri Avdiu

PDF

PROJEKTIMI I NDËRTESAVE TË BANIMIT: KOLEKTIV FAMILJAR, Alban Azemi

PDF

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE PËR KOSOVËN (KONFERENCA E RAMBUJESË), Arbnora Zariqi Baraliu

PDF

MUZE ETNOGRAFIK, Armend Begisholli

PDF

MUZE DHE GALERI PËR TË ZHDUKUR, Driton Begisholli

PDF

NDIKIMI I SJELLJES ORGANIZATIVE NË MENAXHIMIN E NDRYSHIMEVE, Ardonita Beqiri

PDF

AUDITIMI I BRENDSHËM NË ORGANIZATAT BUXHETORE NË KOSOVË, Fjolla Berani

PDF

IMPLEMENTIMI I SHERBIMEVE TE KUALITETIT (QOS) NE NDERMARRJET E VOGLA DHE TE MESME, Kushtrim Berisha

PDF

SISTEMI BANKAR NË KOSOVË, Enis Beytulla

PDF

Analysis and Rationalization of Logistic Processes within Company X, Ines Bula

PDF

NDËRTESA EDUKATIVE-ARSIMORE- SHKOLLË FILLORE, Hana Bytyqi

PDF

AVANCIMI I MENAXHIMIT NË NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME, Festina Cakolli

PDF

TRENDËT NE MARKETINGUN DIGJITAL DHE SHITJET ONLINE, Dina Demiri

PDF

TRENDËT NE MARKETINGUN DIGJITAL DHE SHITJET ONLINE (RASTI I KOSOVËS), Dina Demiri

PDF

INVESTIMET NË SEKTORIN E ARSIMIT NË KOSOVË, Aida Dibra

PDF

OBJEKT ADMINISTRATIV-BANK KONSTRUKSIONI BETON- QELIK, Donjeta Duraj

PDF

IMPAKTI I VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS NË NGRITJEN E CILËSISË NË SEKTORIN PUBLIK, Enver Durmishi

PDF

ANALIZA E ZINXHIRIT TË VLERËS DHE NDIKIMI I AKTIVITETEVE TË TIJ NË QËNDRUESHMËRINË BIZNESORE, Armira Fetoshi

PDF

OBJEKT EDUKATIVË – ÇERDHE, Alberina Gashani

PDF

VILA, Ard Gashi

PDF

SISTEMI BANKAR DHE NIVELI I KREDIVE JOPERFORMUESE NË KOSOVË, Ermira Gashi

PDF

NDIKIMI I INTERNETIT NË MARKETING, Hana Gashi

PDF

SISTEMI PËR MENAXHIMIN E BIBLOTEKËS I BAZUAR NË UEB – ASP.NET DHE ORACLE DATABASE, Kastriot Gashi

PDF

OBJEKT BANIMI INDIVIDUAL ( VILLË ) B+P+1K, Qëndresa Gashi

PDF

LIDERSHIPI EFEKTIV DHE INOVACIONET NË NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME, Juela Goga

PDF

ZHVILLIMI I NDËRMARRËSISË DHE ZBUTJA E VARFËRISË NË KOSOVË, Bujar Gosalci

PDF

OBJEKT BANESOR-VIP, Qëndresa Gutaj

PDF

SISTEMET FTOHËSE TE AUTOMJETET MOTORIKE, Nehat Hajrizi

PDF

ROLI I LIDERIT NË MENAXHIMIN E NDËRMARRJEVE TË VOGLA, Dafina Hasani

PDF

ANALIZA E EFEKTEVE TË KRIZËS FINANCIARE NË MENAXHIMIN E RISKUT : RASTI I SEKTORIT BANKAR TË KOSOVËS, Faton Hasolli

PDF

Ndertes Banimi-Villa-“ EA ”, Agon Hoti

PDF

INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË VENDET NË TRANZICION (RASTI I KOSOVËS) rc44, Anesa Hoxha

PDF

FAZAT GJATË PROCESIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM, Blerim Hoxha

PDF

BARRIERAT E NDËRRMARJEVE E VOGLA DHE MESME NË KOSOVË, Arben Hyseni

TRAJTIMI I TË DREJTAVE SENDORE SIPAS LIGJIT NË KOSOVË, Faton Hyseni

PDF

PANELAT DIELLORE DHE IMPLEMENTIMI I TYRE NȄ KAMPUSIN E UBT-SȄ, Gentian Hyseni

PDF

MECHATRONIC IN ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL IMPACT, Sherif Hyseni

PDF

BENIFITET E AUDITIMIT TË JASHTEM DHE AUDITIMIT TË BRENDSHËM, Donjeta Imeri

PDF

BENIFITET E AUDITIMIT TË JASHTEM DHE AUDITIMIT TË BRENDSHËM, Donjeta Imeri

PDF

INVESTIMET NË SEKTORIN PUBLIK DHE PRIVAT, Egzona Imeri

PDF

Building Management System - Energy Efficiency Management, Kreshnik Ismaili