UBT aims to offer higher education, professional and life long learning study programs that are competitive in South-East Europe. The institution is considered to be a leader in its educational offer in Kosovo both in terms of quality and degree of innovation.

The institution offers about 28 study programs at bachelor and master level. UBT employs around 500 teaching, research and administrative staff from Kosovo, Europe and wider. The learning environment at the institution is designed to support both theoretical instruction and professional practice.

Programs are delivered in five different campus/regions including Prishtina, UBT Lipjan Innovation Campus, Ferizaj, Prizren, Gjilan and Peja. UBT Innovation Campus is a member of Global Association of Innovation Parks and hosts around 40 different labs and one of the largest libraries in South-East Europe.

UBT Alumni have one of the highest employability in Kosovo labour market. About 95% of our graduates find employment within the first year of graduation in private, public and non-governmental sector.

Follow

Theses/Dissertations from 2020

PDF

Raportimi i BBC-së për dialogun Kosovë-Serbi 2013-2019, Diora Dabinovci

PDF

USING STREAM PROCESSING FOR ALBANIAN TWITTERS DATA ANALYSIS, Veton Dabiqaj

PDF

RRJETET SOCIALE DHE DEPRESIONI, Xhemile Dashi

PDF

KUJDESI INFERMIEROR TEK PACIENTET ME PNEUMONI, Gentiana Dauti

PDF

“HOTEL”, Redon Deda

PDF

Teknologjia e përpunimit të mishit dhe sallameve, Vegim Dedinca

PDF

MODELET E VLERËSIMIT TË RREZIKSHMËRISË SË TË DHËNAVE, Arbër Demhasaj

PDF

NDËRTESË BANIMI –KONVIKTE PËR STUDENTË, Eni Demiri

PDF

ROLI I INFERMIERIT NË PËRGADITJEN PREOPERATIVE TE FËMIJËT ME SËMUNDJE KIRURGJIKE, Gentiana Demolli

PDF

ROLI I INFERMIERËS TE PACIENTËT PAS APENDEKTOMISË, Elvira Dernari

PDF

HOTELI NË FSHATIN NASHEC, Ardit Dobroshi

PDF

NDËRHYRJET KIRURGJIKE NË EZOFAG, Zijavere Drogobuzhda

PDF

QENDËR REHABILITUESE PËR NARKOMAN, Juliana Duhanaj

PDF

Përjetimet Psikologjike Të Personave, Prindërit E Të Cilëve Vuajnë Nga Kanceri, Djellza Dushullovci

PDF

NDIKIMI I POREVE NË VETITË E BETONIT TË NJOMË DHE TË NGURTËSUAR, Fitore Dvorani

PDF

“ ROLI I BALISTIKËS NË HETIMIN E KRIMIT “, Alberiana Ejupi

PDF

KUJDESI DHE EDUKIMI INFERMIEROR TË SKLEROZA E SHUMËFISHTË, Diellza Elshani

PDF

PËRFITIMET PRAKTIKE TË PËRDORIMIT TË AOP SI PARADIGME E PROGRAMIMIT NË ZHVILLIMIN E SOFTUERIT, Esmoza Elshani

PDF

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SECURE ACCESS LAYER FOR A PSD2 COMPLIANT CONSENT MANAGEMENT ENGINE, Mentor Elshani

PDF

HORMONET E GJËNDRRAVE MBIVESHKORE, Hyrije Emini

PDF

Detektimi i Lajmeve të Rreme në Gjuhën Shqipe, Ruhada Emini

PDF

Komplikimet akute te Diabeti mellit, Endrita Etemi

PDF

KUJDESI INFERMIEROR NË MENAXHIMIN E RASTEVE TË TUBERKULOZIT GJATË PERIUDHËS SË TRAJTIMIT, Lauretë Etemi

PDF

PROJEKTIMI I NDERTESAVE TE BANIMIT KOLEKTIV SHTËPI PËR TË MOSHUAR, Albatrit Fazliu

PDF

PROJEKTIMI I NDERTESAVE TE BANIMIT KOLEKTIV, Arlind Fazliu

PDF

NDËRTESAT "S.M.A.R.T"- ANALIZË DHE PROJEKTIM I NDËRTESAVE PUBLIKE (ÇERDHE NË RAHOVEC), Valentinë Kilaj Fazliu

PDF

SHËRBIMET DHE KONTROLLET E SIGURISË NE SIGURIN E SISTEMEVE TË INFORMACIONIT, Besijana Fejzullahu

PDF

REVITALIZIMI I SHTËPISË SË KULTURËS - HAJVALI, Fatbardha Fejzullahu

PDF

Ndikimi i ueb aplikacionit dhe aplikacionit për telefonë në menaxhimin dhe shperndarjen e informacionit në ditët e sotme, Jetmir Feka

PDF

QYTETI I KOPSHTEVE VERTIKALE - FERIZAJ (Kompleks banesor-afarist), Arbër Fetahu

PDF

ZHVILLIMI I SISTEMIT SË QEVERISË ELEKTRONIKE (E-QEVERISJA), Bardh Fetahu

PDF

KAMPUSË BUJQËSORË, Elza Fetahu

PDF

MODERNISM IN PRISHTINA, Nora Fetaj

PDF

Ndikimi i medieve në marrëdhëniet ndëretnike në Kosovë, Albulena Gagica

PDF

ABUZIMI I DROGËS DHE NDIKIMI I SAJ TEK TË RINJËT NGA MOSHA 16 DERI 20, Albina Gashi

PDF

SISTEMET PËR PËRCJELLJEN E HUAVE NË INSTITUCIONET MIKROFINANCIARE, Arianit Gashi

PDF

ANALIZIMI I GJENDJES EKZISTUESE TË NDËRTESAVE BANIMORE DHE POTENCIALI PËR KURSIMIN E ENERGJISË, Arzana Gashi

PDF

Auditimi i Sistemit të menaxhimit dhe vlerësimi i performancës në Kompaninë “Sole Kosova- Sh.p.k”, Bahtir Gashi

PDF

AUDITIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT DHE VLERËSIMI I PERFORMANCËS NË KOMPANINË “SOLE KOSOVA- SH.P.K”, Bahtir Gashi

PDF

Preventiva E Sëmundjeve Ngjitëse Përmes Vaksinimit Dhe Roli Infermieror Në Këtë Proces, Dafina Gashi

PDF

NDIKIMI I KOSTOVE NË INVESTIMET AFATGJATE NË BIZNESET E MESEME DHE TË VOGLA NË KOSOVË, Egzona Gashi

PDF

BLLOK URBAN TURISTIK/ VILLAT, Era Gashi

PDF

BLLOK URBAN TURISTIK/ VILLAT, Era Gashi

PDF

ANALIZMI DHE VIZUALIZIMI I TË DHËNAVE PËR LINDJET DHE VDEKJET NË KOSOVË, Erijona Gashi

PDF

ZHVILLIMI I NJË MARKE TË RE DHE FAKTORËT QË NDIKOJNË NË SUKSESIN E SAJ NË TREG, Ermir Gashi

PDF

KANCERI I QAFËS SË MITRËS, Fillojeta Gashi

PDF

QËSHTJET E SIGURISË NË BLOCKCHAIN, Fjolla Gashi

PDF

ROLI I FAKTORIT NDËRKOMBËTAR NË KRIZEN JUGOSLLAVE 1991-1998, Gazmir Gashi

PDF

TRANSFORMIMI DHE FILTRIMI I IMAZHEVE NE RADIOGRAFI, SATELITE DHE RADARE METEOROLOGJIKE, Remzi Gashi

PDF

ETIKA – SI SFIDË NË MENAXHIMIN E BURIMEVE NJERËZORE, Rinor Gashi

PDF

KUJDESI INFERMIEROR TE TË SËMURËT ME HIPERTENSION ARTERIAL, Venera Gashi

PDF

NIVELI I NJOHURIVE TË GRAVE TË TRAJTUARA NË QKMF-NË E KOMUNËS SË PEJËS LIDHUR ME DIAGNOSTIKIMIN E HERSHËM TË KANCERIT TË GJIRIT, Vlera Gashi

PDF

USING NEURAL NETWORKS TO PREDICT NEUROLOGICAL DISORDERS, Gresa Gela

PDF

Kujdesi Infermieror Tek Pacientët Me Sëmundjet E Perikardit, Besartë E. Gërguri

PDF

“SFIDAT E MENAXHIMIT TË TRANSMETUESIT PUBLIK AUDIO-VIZUEL NË KOSOVË (RTK1)”, Valëza Gërguri

QENDRA E SPORTIT PËR KOMUNITET, PRISHTINË, Edra Gjinolli

PDF

NDIKIMI I STRATEGJIVE TË MARKETINGUT NË RRITJEN E DHURUESVE VULLNETAR TË GJAKUT NË KOSOVË, PËR PERIUDHËN 2014-2019, Melania Gjocaj

PDF

EDUKIMI I PACIENTEVE PËR VETË MENAXHIMIN E HIPERTENSIONIT NË KOMUNËN E PEJËS, Fellona Gjukaj

PDF

Qendra për trajtimin dhe rehabilitimin nga substancat që krijojnë varësi, Dren Gojani

PDF

ROLI I INFERMIERËS NË PERIUDHËN E PASLINDJES - PUERPERIUM, Elonë Grajçevci

PDF

Krahasimi i Framework-ave Zend Framework dhe Laravel ne PHP, Gentrit Gruda

PDF

KONCEPTET E MENAXHIMIT STRATEGJIK Rast Studimit: “LIFTKOS” SH. P. K, Defrim Hajdaj

PDF

ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI I PROJEKTEVE NË NDËRTIMTARI, Alton Hajdari

PDF

SHTËPI BANIMI P+1, Blerina Hajdari

PDF

Hulumtimi i ekuilibrave vitaminkë tek konsumatorët e preparateve vitaminke, Erëblina Hajdini

PDF

ROLI I INFERMIERËS PËR KATETERIZIM URINAR, Gresa Hajrizi

PDF

KOMPLEKS AFARIST DHE BANESOR, Imri Hajrizi

PDF

SHKAQET E DEGRADIMIT DHE METODAT PËR RIPARIMIN E KONSTRUKSIONEVE TË BETONIT, Orhan Hajrullahi

PDF

“CENIMI I PRIVATËSISË PËRMES RRJETEVE SOCIALE: FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, NË KOSOVË”, Agnesa Halili

PDF

MANIFESTIMET KLINIKE, LABORATORIKE DHE IMAZHERIKE TË APENDICITIT AKUT, TEK PACIENTËT MBI MOSHËN 20 VJEÇARE, Lirie Halili

PDF

NJOHJA E PACIENTEVE KUNDREJT ANTIBJOTIKVE, Vezire Halili

PDF

ROLI I MENAXHIMIT NË ZHVILLMIN E BIZNESEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, Kushtrim Hamiti

PDF

HOTEL MALOR, Riola Hamzaj

PDF

TRAJTIMI I KONFLIKTIT NË NDËRMARRJET E SEKTORIT PRIVAT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS RAST STUDIMI “VENUS HOTEL”, Valdrin Hasani

PDF

KOMPLEKSI TURISTIK - SPORTIV, Festa Hashani

PDF

VILLË LUKSOZE FAMILJARE, P+K, Nita Hashani

PDF

TRAJTIMI I QERDHES ME ARKITEKTURË TË QËNDRUESHME, Granita Haxhani

PDF

PREJUDICE, PERSONALITY AND CONTACT: HOW PERSONALITY TRAITS AFFECT THE ROLE OF INTERGROUP CONTACT IN INTERETHNIC PREJUDICE REDUCTION, Aurel Haxhiu

PDF

Ndikimi i marketingut përmes mediave sociale tek kompanitë prodhuese në Kosovë, Leutrim Haziraj

PDF

AUTOMATIZIMI I PROCESEVE NË FABRIKË ME PLC (FESTO), Arbër Haziri

PDF

GURETHYESIT DHE NDIKIMI I TYRE NE MJEDIS, Valmir Hazrolli

PDF

PËRFORMANCA E TEKNOLOGJISË SË TURBINAVE ME ERË DHE EFIKASITETI I TYRE, Njomza Heta

PDF

FAZAT E HETIMIT DHE NGRITJA E AKTAKUZËS, Zana Heta

PDF

QEVERISJA E NDËRMARRJEVE PUBLIKE, Arbëri Hiseni

PDF

PROCESI I NEGOCIMIT NË KOSOVË DHE SFIDAT E TIJ, Diellza Hoti

PDF

TË MIRAT PUBLIKE DHE RËNDËSIA E TYRE NË RAPORT ME SHTETIN, Abdullah Hoxha

PDF

LAGJE EKOLOGJIKE “KOLOVICA”, Agnesë Hoxha

PDF

STUDIM PRELIMINAR MBI PROQESIN E HIDRATIMI TË ÇIMENTOS, Florim Hoxha

PDF

MENAXHIMI I DHIMBJES TE TË MOSHUARIT, Ebra Hulaj

PDF

ROLI I DAKTILOSKOPISË NË HETIMIN E KRIMIT, Elird Humolli

PDF

PIKAT KRITIKE TË KONTROLLIT GJATË PROCESIT TË PRODHIMIT TEK DJATH TË FORTË, Agnesa Hyseni

PDF

VILË BANIMI ‘HERMOSO HOUSE’, Albion Hyseni

PDF

KUJDESI INFERMIEROR TEK PACIENTET ME KANCER KOLOREKTAL, Anida Hyseni

PDF

Njohurit e femerave rreth faktoreve që ndikojne tek abortet, Arbenita Hyseni

PDF

POLITIKA E TREGTISË NDËRKOMBËTARE Rast Studimi: (Marrëveshja CEFTA dhe vendosja e taksës 100%), Bashkim Hyseni

PDF

INTELEGJENCA ARTIFICIALE NË BIG DATA, Betina Hyseni

PDF

E-ARCHIVE, Florian Hyseni

PDF

ETIKA NË MENAXHIMIN PUBLIK, RAST STUDIMI Sh.A. BIFURKACIONI - FERIZAJ, Igballe Hyseni

PDF

BURIMET E FINANCIMIT TË FIRMAVE: Mundësitë dhe Sfidat RAST STUDIMOR: GNTC “GORENJE”, Skyfter Ibishi

PDF

Kujdesi infermieror te pacientet me karcinomë të gjirit në rajonin e Ferizajit, Amire Ibrahimi