UBT aims to offer higher education, professional and life long learning study programs that are competitive in South-East Europe. The institution is considered to be a leader in its educational offer in Kosovo both in terms of quality and degree of innovation.

The institution offers about 28 study programs at bachelor and master level. UBT employs around 500 teaching, research and administrative staff from Kosovo, Europe and wider. The learning environment at the institution is designed to support both theoretical instruction and professional practice.

Programs are delivered in five different campus/regions including Prishtina, UBT Lipjan Innovation Campus, Ferizaj, Prizren, Gjilan and Peja. UBT Innovation Campus is a member of Global Association of Innovation Parks and hosts around 40 different labs and one of the largest libraries in South-East Europe.

UBT Alumni have one of the highest employability in Kosovo labour market. About 95% of our graduates find employment within the first year of graduation in private, public and non-governmental sector.

Follow

Theses/Dissertations from 2021

PDF

PJESËMARRJA DHE ROLI I GRAVE KOSOVARE NË POLITIKË, Alisa Thaqi

PDF

KUJDESI INFERMIEROR TE PACIENTËT ME SËMUNDJE KARDIOVASKULARE, Sokol Thaqi

PDF

NDIKIMI I SULMEVE KIBERNETIKE NË SEKTORIN BANKAR DHE SHËNDETËSOR GJATË VITIT 2020, Triflona Tolaj

PDF

OPTIMALIZIMI I FORMËS SË DIZAJNIT DUKE PËRDORUR CAD/CAE SISTEMET, Namik Tola

PDF

STEPS TOWARDS NEW PUBLIC MANAGEMENT, CASE STUDY MUNICIPALITY OF PRISTINA, Fitim Topanica

PDF

TRAUMAT E KOKËS DHE KUJDESI INFERMIEROR, Erblina Trena

PDF

Lindja e indukuar dhe përfundimi peripartal, Arlinda Uka

PDF

PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI I BURIMEVE NJEREZORE NȄ ADMINISTRATEN KOMUNALE - MITROVICË, Diellza Uka

PDF

Menaxhimi i Planit Dinamik per Objektin B+P+5, Sami Vataj

PDF

FAKTORËT MOTIVUES PËR PUNONJËSIT E KOMPANISË NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C., Emira Krasniqi Vela

PDF

Ndikimi I Përmirësimit Të Kualitetit Të Jetes Tek Pacientët Me Skizofreni Në Qshm Në Skenderaj, Elona Veliu

PDF

ASTMA BRONKIALE - TRAJTIMI, Viola Verbovci

PDF

KOMUNIKIMI I RRJETAVE PA TELA DHE SIGURIA, Dokleat Veseli

PDF

Kujdesi Infermieror Ndaj Pacientëve Të Moshuar Me Frakturë Të Femurit, Bleona Vranovci

PDF

TERRORIZMI DHE E DREJTA NDËRKOMBËTARE, Alma Vuniqi

PDF

ÇËSHTJA E KOSOVËS DREJT STATUSIT FINAL PAKO E AHTISARIT, Qendresa Xhafa

PDF

QËNDRIMI ETIK NDAJ PACIENTËVE NË REPARTIN GJINEKOLOGJIK NË SPITALIN E PRIZRENIT, Mirseta Xhaferi

PDF

MENAXHIMI I RREZIKUT TE BANKAT KOMERCIALE, Burbuqe Xheladini

PDF

VILË MALORE-TURISTIKE, Nderim Xhelili

PDF

DIZAJNIMI URBAN I NJË HAPËSIRE TË LIRË, TË PËRBASHKËT PUBLIKE NË PRISHTINË, Xheneta Xhemajli

PDF

FËMIJËT ME AUTIZËM DHE KUJDESI INFERMIEROR, Nida Xhemaj

PDF

Gazetaria e “like-ve” dhe dëmet që shkakton ajo në mediat online në Kosovë, Marigona Xhigoli

PDF

KËNAQËSIA NË PUNË E PUNËTORËVE TË KUJDESIT PARËSOR SHËNDETËSOR, Ajnure Xhoni

PDF

Zhvillimi i Seo-S ndër Vite, Berna Zehri

PDF

Rekomandimet E Inferimerit Në Permirësimin e Faktorëve Të Riskut Për Sëmundje Të Arterieve Koronare, Blerinë Zejnullahu

PDF

Zhvillimi i një Ueb Aplikacioni duke përdorur Arkitekturën e Mikroserviseve dhe Kubernetes, Fisnik Zejnullahu

PDF

Analizimi i efiqiences së transformatorëve në sistemin elektroenergjetik të Kosovës, Flamur Zeka

PDF

DEPRESIONI TEK ADOLESHENTET SHKAKTARET DHE MENAGJIMI, Albina Zekaj

PDF

KUJDESI INFERMIEROR TE PACIENTËT ME ARTRIT REUMATOID, Valbona Zeqiraj

PDF

KOSOVA DHE POLITIKA E IBRAHIM RUGOVËS, Fiolla Zeqiri

PDF

Kujdesi Infermieror tek Pacientët me Diabet, Arianë Zogaj

PDF

QASJET E REJA NË TRAJTIMIN E KANCERIT TË GJIRIT, Albana Zulfaj

Theses/Dissertations from 2020

PDF

TRAJTIMI LIGJOR I KORRUPSIONIT SI FORMË E KRIMIT TË ORGANIZUAR, Melodika Abrashi

PDF

TRAJTIMI I PACIENTËVE QË JANË PËRDORUES TË ALKOOLIT NË INSTITUTIN E PSIKIATRISË DHE FORENZIKËS TË KOSOVËS (IPFK), Vedat Ademaj

PDF

Roli i Kujdesit Infermieror në Administrimin e Barnave te Pacientët me Artrit Reumatoid, Aspektet E Dozimit Dhe Kompliansa Me Dokumentacionin Mjekësor, Erblina Ademi

PDF

NUMRI I FËMIJËVE TË INHALUAR GJATË 6 MUAJVE TË FUNDIT TË VITIT 2018 NË NIVELIN PRIMAR TË QYTETIT TË BUJANOCIT DHE MEDIKAMENTI MË I PËRSHKRUAR SI INHALATOR, Ermira Adili

PDF

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE AFARISTO-BANESORE, Njomza Agushi

PDF

SHTËPI INDIVIDUALE, Kujtim Ahmetaj

PDF

ZHVILLIMI I TIME ATTENDANCE SISTEMIT TË BAZUAR NË ARDUINO, Mërgim Alidema

PDF

Trajtimi Ligjor I Kriminalitetit Të Organizuar Dhe Format E Tij, Leorentë Alija

PDF

PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT SI PARAKUSHT PËR ANËTARËSIMIN NË BE, Erza Alishani

PDF

Widows of civilian victims of war in Kosovo, Albonita Aliu

PDF

ETIKA NË MENAXHIMIN PUBLIK, RAST STUDIMI SHTËPIA E SHËNDETIT LIPJAN, Fatime Aliu

PDF

”DIMENSIONIMI DHE KONSTRUKTIMI I LIDHJES ME BULONA TË SHTYLLËS ME RIGEL TË NJË RAMI SIPAS EC-3”, Fjolla Aliu

PDF

NDËRTESË SHUMËBANESORE-MULTIFUNKSIONALE, Liburn Aqifi

PDF

ANALIZA E SEKTORIT ENERGJETIK NË KOSOVË, Valdrin Arifi

PDF

KUJDESI INFERMIEROR TEK PACIENTËT ME LËNDIME TË SHTYLLËS KURRIZORE, Diellza Asllani

PDF

KUJDESI INFERMIEROR TEK TË SËMURËT ME SËMUNDJE PULMONARE OBSTRUKTIVE KRONIKE, Blerina Avdijaj

PDF

HEMORAGJIA E BRENDSHME GASTROINTENSTINALE, Qendresa Avdijaj

PDF

STOMAT KIRURGJIKE TEK TË USHQYERIT ENTERAL DHE ROLI I INFERMIERIT/ES, Donjeta Avdiu

PDF

Pronësia intelektuale, vlerësim krahasimor Kosovë-Shqipëri, Labinot Avdiu

PDF

MËNYRAT E FITIMIT TË PRONËSISË, Feime Avdullahi

PDF

DELEGIMI I DETYRAVE NGA MENAXHERI TEK PUNËTORËT, Edona Avdyli

PDF

Analiza dhe performanca e rrjetit Kompjuterik në Komunën e Lipjanit, Daut Azemi

PDF

ROLI I INFERMIERIT TEK PACIENTËT ME KEMIOTERAPI (KARCINOMA E GJIRIT), Bleona Bajraktari

PDF

ROLI I MARKETINGUT TË PERSONALIZUAR NË MARRËDHËNIET BIZNES-KLIENT, Ejona Bajraktari

PDF

KISHËZ, Blerim Bajraliu

PDF

INFEKSIONET MË TË SHPESHTA TE I PORSALINDURI DHE KUJDESI INFERMIEROR, Ljuljijeta Bajra

PDF

ULCERA GASTRIKE, TRAJTIMI KIRURGJIK DHE ROLI I INFERMIERES, Albina Bajrami

PDF

QËNDRIMET NDAJ ABORTIT DHE STATUSI SOCIAL TE BANORËT E FERIZAJIT, Djellza Bajrami

PDF

Mikroanalizat, Meriton Bajrami

PDF

ROLLI INFERMIERIT NË KUJDESIN SHËNDETËSOR TEK PACIENTËT ME DIABET, Mersida Bajrami

PDF

Riprojektimi i QKMF se ne Suhareke, Eurona Baralija

PDF

Krahasimi i Energjisë Fosile dhe i Energjisë së Ripërtëritshme në Kosovë, Visar Bejta

PDF

CYBER SECURITY – PENETRATION TEST, Veton Bejtullahu

NDIKIMI I TATIMEVE NË ZHVILLIMIN E BIZNESEVE NË KOSOVË NË PERIUDHËN E PAS LUFTËS, Art Bekeri

PDF

ANALIZA E TRAFIKUT NË RRJETE TË ENKRIPTUARA, Faton Bekteshi

PDF

MONITORIMI I SALMONELLES TEK MISHI I PULËS NGA IMPORTI, Teutë Bekteshi

PDF

Përdorimi i teknikave të mësuarit të makinave për personalizimin e rrugëve mësimore të studentëve, Burbuqe Beqiraj

PDF

Cilësia e mishit dhe produkteve të tij nga këndvështrimi i konsumatorit në Kosovë, Laureta Beqiri

PDF

CILËSIA E MISHIT DHE PRODUKTEVE TË TIJ NGA KËNDVËSHTRIMI I KONSUMATORIT NË KOSOVË, Laureta Beqiri

PDF

IDENTITETI VIZUAL I KOMPANISË VIJATOR, Arlind Berisha

PDF

KUJDESI INFERMIEROR TE PACIENTËT NË DIALIZË, Bukurije Berisha

PDF

OBJEKTIVITETI NË PORTALET E KOSOVËS, Dafina Berisha

PDF

VILË BANIMI “MODERN HOUSE”, Driton Berisha

PDF

Roli I Infermierëve Në Dhënien E Terapisë Te Pacientët Pediatrik, Edita Berisha

PDF

KUJDESI INFERMIEROR PËR PACIENTËT PAS INSULTIT ISKEMIK, Erona Berisha

PDF

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik të Kosovës, Iliriana Berisha

PDF

DEPLOYMENT TRENDS OF THE INTERNET OF THINGS, Laura Berisha

PDF

ENTERIERI I NJË BIBLIOTEKE DHE SHFRYTËZIMI I HAPËSIRËS, Lirijeta Berisha

PDF

Menaxhimi i riskut në sektorin bankar (Rast studimi Raiffeisen Bank), Blendina Bilalli

PDF

INFORMATION SECURITY RECOMMENDATION SYSTEM, Vildan Bina

PDF

VILLE, Arizonë Blakçori

PDF

Imazheria diagnostike ne diagnostifikimin dhe evalumin terapeutik të multipleks sklerozes, Blerta Brahimaj

PDF

NDËRTIMI I NJË "TO-DO" APLIKACIONI ME TEKNOLOGJINË FLUTTER, Emnolina Brahimi

PDF

Procedurat Për Lidhjen E Martesës, Loreta Bulukraqi

PDF

MENAXHIMI FINANCIAR DHE PERFORMANCA E BIZNESEVE TË VOGLA, Adriana Bunjaku

VILE BANIMI, Deniz Bunjaku

PDF

INSTITUTI I ADOPTIMIT-ASPEKTE KRAHASUESE, Doruntina Bytyqi

PDF

NDIKIMI I RRJETEVE SOCIALE NË NJOHJEN E BRENDEVE, Qëndresa Bytyqi

PDF

Lëshimet gjuhësore në artikujt e botuar në mediat e shkruara elektronike Rast studimi: Portali “Telegrafi”, Rinesa Bytyqi

PDF

PËRDORIMI I SHËRBIMEVE CLOUD NË KOMPANITË E KOSOVËS, Diellza Cakaj

PDF

KUJDESI INFERMIEROR TË TË SËMURET ME CELIAKI, Sherife Cakaj

PDF

STUDIMI I DIETËS SË FEMRAVE SHTATZËNË, Flaka Cana

PDF

Studimi i dietës së femrave shtatzënë, Flaka Cani

PDF

RREGULLIMI URBAN I ZONËS RRETH BREGUT TË LIQENIT TË BREZNËS, Muharrem Cani

PDF

REMITENCAT NE KOSOVE, Yllka Canolli

PDF

NDËRTESË SHOQËRORE - SHKOLLË FILLORE E MESME E ULËT, Arijan Çanta

PDF

KRIMINALITETI EKONOMIK NË VEÇANTI PASTRIMI I PARAVE NË KOSOVË GJATË PERIUDHES 2015-2017, Arbnora Çollaku

PDF

Raportimi i BBC-së për dialogun Kosovë-Serbi 2013-2019, Diora Dabinovci